Westhoek Bridgeclub
De Limburgse Westhoek
Bridge is een kaartspel dat ook onder de noemer denksport geplaatst kan worden. In de duplicaatbridge is bewust gestreefd naar het zoveel mogelijk uitschakelen van de factor ‘geluk’ als uitkomstbepalend.
Het spel vereist concentratie, geheugen en logisch denken en goede samenwerking tussen partners. Bridgen bestaat uit twee delen, het bieden en het spelen.

Het spel wordt gespeeld met 52 kaarten. De kaarten worden één voor één gedeeld, te beginnen bij de speler links van de gever, en met de klok mee tot iedere speler 13 kaarten bezit.

Bridge wordt gespeeld door 4 personen. Aan ieder speler wordt een windrichting N, O, Z of W toegekend. NZ spelen samen en vormen een partnership, ze spelen tegen OW, die ook samenspelen en een partnership zijn.

Het partnership kan ad hoc zijn, alleen voor deze wedstrijd, maar over het algemeen hebben bridgers vaste partners, die in het algemeen jaren (soms vele tientallen jaren) samen spelen. De spelers zien elkaars kaarten niet. Een goed bridgepaar begrijpt elkaar en vertrouwt elkaar, zodat ze efficiënt kunnen bieden en tot een ‘contract’ komen. Na het bieden wordt gespeeld, waarbij ieder paar zoveel mogelijk slagen probeert te maken.
Designed by PcRider
Bezoekers: